Budgivning

På Joreviken Fastighetsbyrå tillämpas en helt galen princip - Budgivningsprocessen ska vara enkel att förstå.

Budgivning

Vi på Joreviken Fastighetsbyrå tillämpar en trevlig utgångspunkt när det gäller budgivning – Vi försöker att behandla andra som vi själva skulle vilja bli behandlade.

Vidare har vi några grundläggande hållpunkter. 

Har man lagt bud återkommer vi alltid. Vi återkommer på det sätt som passar oss bäst, oftast telefon, men om det är många budgivare även via mail eller sms.

Vi upprättar en budlista där vi dokumenterar alla bud. Bud som inkommer redovisas till säljare. Säljare avgör när, till vem, och till vilket pris de är villiga att sälja. 

Förvärvet är giltigt först när köpare och säljare har skrivit under köpeavtal. Om det kommer in ytterligare bud innan kontraktet är påskrivet har mäklaren skyldighet att framföra budet till säljaren. Säljaren får därefter avgöra om denne vill anta det nya budet. 

Köpare och säljare får en komplett budgivningslista, samt tillgång till mäklarens journalföring i samband med tillträdet. 

Vi använder oss av s k öppen budgivning vilket innebär att du som spekulant lämnar ditt bud till den ansvarige mäklaren, som löpande redovisar det högsta budet till säljaren och övriga spekulanter som är kvar i budgivningen. Intresserade spekulanter ges då möjlighet att bjuda över varandra samtidigt som alla parter får information om vilka bud som inkommit. Alla som deltar i budgivningen godkänner därmed också att mäklaren kan komma att lämna ut deras namn och telefonnummer samt de bud som inkommit till den person som slutligen köper bostaden om köparen skulle önska det. 

Om köparen önskar upprättar vi en boendekostnadskalkyl åt denne.

Säljaren har fri prövningsrätt och bestämmer därmed själv när, hur, till vem samt för vilket pris säljarens egendom kan byta ägare. Detta innebär också att innan ett köpekontrakt är undertecknat av bägge parter har inget bindande avtal träffats. Om någon spekulant lämnar ett bud efter avslutad budgivning, men innan undertecknandet av köpekontraktet, är mäklaren skyldig att framföra detta till säljaren, som därefter själv väljer om budet ska beaktas. Låter det rimligt? 

Vi tycker det. 

Har du frågor? Ring!