Svenneby

TANUM ÖVRE TUN 2:8

 • Tomtareal/mark: 4 470 kvm
 • Pris: 1 590 000 SEK
 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 4 470 kvm
 • Tomtbeskrivning:
  Fastighetens areal kommer att öka till strax över 5000 kvm. Ett markbyte kommer att genomföras där den smala delen av fastigheten frånträds för att grannfastigheten skall få ett bättre arealutnyttjande och i gengäld får kvarnfastigheten marken österut mot grusvägen. Se område X och Y på kartan.
 • Taxeringsvärde mark: 247 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 247 000 SEK
 • Fastighetsbeteckning: TANUM ÖVRE TUN 2:8
 • UppdragsID: GKB MVH
 • Fastighetsskatt/-avgift: 2 470 SEK

 • Överlåtelseavgift betalas av: Köpare

 • Inteckningar: 2
 • Totalt belopp: 10 000 SEK
 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsnyttjanderatt Fiberledning för bredbandskommunikation

 • Vägbeskrivning:
  Från E6 Dingle, sväng mot Hamburgsund, kör mot Kungshamn/Smögen, Vid Övertun, sväng vänster in på grusväg, följ grusvägen ca 400 m. Infart på höger sida efter första gården.
 • Bilder